Folk Seminar Plovdiv Banner

Facebook logo

On-line evaluation

EEFC Logo

Supporting Partner of the East European Folklife Center

За Българи Живеещи в България Folk Seminar 2015

Please note that this web page will be updated shortly with information about the 2015 Folk Seminar. We have left the 2014 Seminar content on-line for your reference.

През лятото на 2005 г. в Академията за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство (АМТИИ) се откри за пръв път международен летен фолк семинар, в който организаторите въведоха нов метод за преподаване на богатата ни фолклорна традиция. До сега любителите на музикално-танцовата ни култура нямаха лесно-осъществим достъп до самия нейн извор – талантливите изпълнители от различните фолклорни региони, отдалечени от по-големите градове, в лицето на певци, инструменталисти и танцьори.

Осъзнавайки този проблем, АМТИИ - Пловдив разви нов преподавателски метод, при който фолклора на дадено село се поднася на студента, което елиминира необходимостта студентът да издирва същия самостоятелно. В качеството си на най-висша институция за изучаване на фолклор в България Академията изгради колоритна програма, при която опита на професионалните преподавателите се комбинира с автентичността на селските майстори-танцьори от странта.

До момента в страната няма подобна програма, съсредоточаваща носителите на автентичната традиция на едно място в продължение на една седмица. Хора на възраст между 7 и 70 са участвали в семинара в досегашните му издания, представящи 14 различни държави.

АМТИИ наблюдава и нарасващия интерес към изучаването на народни танци с любителска цел. За да поощри тази тенденция, Академията предлага на българите живеещи в страната или студенти живеещи в чужбина специална цена от 40 лв. на ден. Участниците могат да посещават ежедневни класове по танци, пеене или фолклорен инструмент по свой собствен избор. Важно е да уточним, че тази цена покрива всички занимания свързани със семинара, но не включва хотел или храна. Всеки клас се реализира в рамките на 75 минути (за деня, 4 класа = 300 мин).

За да се регистрирате за семинара, моля отидете на страницата за регистрация.

Натиснете "Continue", за да изпратите набраната информация. Системата ще изпише цялата информация подадена от вас, за да проверите данните си. Натиснете "Confirm", за да потвардите данните. Aко желаете, можете да регистрирате член от вашето семейство, като натиснете "Add Family Member". След като всички желаещи за записани, моля натиснете "Thank you, I'm done", с което вашата регистрация ще бъде въведена в системата.

Надяваме се настоящата програма да ви заинтригува. За въпроси относно семинара молим да се обръщате към Диляна Курдова, международен координатор. GSM 0887 990 321 (между 9:00 - 16:00 часа) или на email contact@folkseminarplovdiv.net.